Archief voor charter

Een zondagssteek houdt geen week.

Posted in Cijfers en Letters., Het Gouden Kalf, Persweeën., writers blog with tags , , , , , on 22/10/2013 by Pär Ongeluck

Op de laatste gemeenteraad stelde Roel Deseyn een vraag over de koopzondagen die het stadsbestuur vanaf april volgend jaar wil invoeren. Niemand staat er bij stil dat dit onderwerp – de aanvraag tot erkenning van Kortrijk als toeristisch centrum – niet eens onderwerp van de echte agenda was. De zittende meerderheid vindt het blijkbaar niet de moeite om dat te agenderen; strikt gezien behoort het ook tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen, dus dat moet ook niet echt. In een democratie verwacht je echter wel dat een onderwerp dat zoveel mensen aanbelangt uitvoerig op de gemeenteraad wordt besproken. Niet bij deze coalitie, dus. Zoveel is wel duidelijk. Als we iets willen zeggen, moeten we dat maar op één of andere ‘Kortrijk Spreekt’ in onze wijk hebben. De zelfverklaarde transparantie van het stadsbestuur is een mythe, een farce, een fictie. Er was ook geen enkele van die 41 verkozenen die zich de moeite troostte om het dossier van die aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum eens op te vragen of in te kijken. Niemand! Ook Roel Deseyn niet. De betrokkenheid van al die hardwerkende gemeenteraadsleden is gewoon bedroevend. Een schande, eigenlijk. Enkele vragen die de gemeenteraadsleden zich, in een onovertroffen combinatie van luiheid en domheid, niet stelden:

Welke bezienswaardige, monumenten of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon zijn er in Kortrijk die horden toeristen op de been brengen? Hoeveel toeristen bezoeken die bezienswaardige of bekende plaatsen? Wat is de impact van de toeristen op de omzet van de kleinhandel tijdens het hoogseizoen? Heeft Kortrijk überhaupt wel een hoogseizoen? Tijdens de zomermaanden lijkt het er eerder op dat Kortrijk leeg loopt. En als de zomermaanden dan niet het hoogseizoen zijn, wanneer is het dan wel in Kortrijk? Hoe past de sluiting van het museum Kortrijk 1302 in die brandende ambitie om erkend te worden als toeristisch centrum? Hoe evolueren de bezoekersaantallen van al onze toeristische trekpleisters? Welke invloed heeft toerisme in Kortrijk op de tewerkstelling? Doet het stadsbestuur een aanvraag voor de erkenning van het hele grondgebied van de stad Kortrijk of enkel voor een beperkt gebied? En zo zou ik nog een poosje kunnen doorgaan met vragen te stellen die de runderen die in de gemeenteraad zetelen zich niet stellen.

Het is mij ook een raadsel waarom de geëerde gemeenteraadsleden en journalisten niet eens zelf de toepasselijke wetgevingen opdiepen en bestuderen. Hadden zij tenminste met kennis van zaken kunnen debatteren en zich niet van alles wijs laten maken door Rudolf, die eigenlijk zelf ook niet weet waarover hij praat. Alhoewel, nee, misschien is dat toch, gezien het uiterst belabberde niveau van onze politici, te hoog gegrepen. Geen één die zelfs maar de geringste moeite doet om de indruk te wekken dat hij of zij er iets van kent.

Vorige zaterdag verscheen in Het Nieuwsblad een artikeltje van de hand van Dirk Vandenberghe over de aangekondigde koopzondagen in de stad Kortrijk (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131018_00798218). Het winkelpersoneel is, aldus Vandenberghe, niet zo gelukkig met de uitbreiding van het aantal koopzondagen en de daaraan gekoppelde erkenning als toeristisch centrum. Waarop burgemeester Van Quickenborne, conform de mantra ‘Kortrijk Spreekt’ reageert met ‘Ik zal de eerste zijn om te luisteren’. Nog volgens Van Quickenborne ‘moet het zondagswerk wel correct verlopen, op vrijwillige basis. Als stad moeten we beletten dat er misbruiken zijn’. Iedereen weet dat die ‘vrijwillige basis’ een lachertje is. De werknemers die het lef hebben om te weigeren om op zondag op te draven, zullen snel weten hoe laat het is. Nog voor ze hun weigering helemaal uitgesproken hebben, staan ze al op straat. En beletten dat er misbruiken zijn behoort NIET tot de bevoegdheid van het stadsbestuur! Wat is dat toch in Kortrijk dat die burgemeesters schijnen te denken dat ze God zijn en over alles menen te kunnen beslissen?!?  ‘Van Quickenborne is ook bereid om een charter te ondertekenen waarin staat dat de koopzondagen beperkt blijven tot de eerste zondag van de maand, dit op aandringen van gemeenteraadslid Roel Deseyn (CD&V)’, volgens DVK. Een journalist die zijn zaakjes kent, weet dat zo’n charter geen enkele waarborg biedt, bovendien niet afdwingbaar is. Dergelijk charter houdt zelfs een beperking in van de erkenning als toeristisch centrum en de daaraan gekoppelde zondagopeningen; is als dusdanig onwettig. De waarde van het woord van een kazakkendraaier als Van Quickenborne is trouwens ook bijzonder relatief. Vandaag zegt hij zus en morgen zo. En overmorgen weer iets anders. Eertijds verweet hij de minister van op het spreekgestoelte van de senaat nog dat zij bij de erkenning van toeristische centra de economische motieven veel zwaarder liet doorwegen dan de toeristische. Nu heb ik van hem en zijn lijfeigenen nog geen andere dan economische motieven gehoord. Van enige rechtlijnigheid in zijn ‘denken’ kan je Van Quickenborne in ieder geval niet beschuldigen. Een iets kritischer houding (en een betere beheersing van de materie) van de pers zou kunnen voorkomen dat onze politici zoveel prietpraat verkopen. En ervoor zorgen dat de burger wat beter geïnformeerd is.

De opmerkingen van CD&V’er Roel Deseyn over de maandelijkse koopzondagen zijn, naar aloude tsjeventraditie, ook niet weinig hypocriet. In de vorige legislatuur probeerde zijn partij namelijk nog – tevergeefs – om maandelijkse koopzondagen in Kortrijk te introduceren (zie: ‘koopzondagen uitverkocht’ van 13/01/2012 alhier). En heeft er iemand SP.A-gemeenteraadslid en ABVV-coryfee Phyllis Roosen in verband met deze problematiek iets horen kwekken? Is het ten slotte ook niet schrijnend, maar vooral stuitend, dat wat in de vorige legislatuur, gekenmerkt door een bijna almacht van de CD&V, niet kon, nu, in een coalitie met de SP.A erbij wel kan? En zeggen dat er nog altijd politici zijn die niet snappen waarom de burger hen niet meer geloofwaardig acht. Ze doen er – enkele heel schaarse uitzonderingen daargelaten – dag in, dag uit, alles aan om het vertrouwen dat hen is geschonken, te beschamen.

Advertenties