Archief voor camera

Kortrijk, Texas.

Posted in De Waan van de Dag, writers blog with tags , , , , , on 07/12/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk wordt niet voor niets het Texas of de Far West van Vlaanderen genoemd. Ter illustratie het recente, schandalige politieoptreden tegenover kinderen en het cynisme waarmee zowel de commissaris als de burgemeester dat optreden vergoelijken, of het oorverdovende en daarom ook bijzonder laffe en verontrustende stilzwijgen waarin de stadscoalitiepartners zich hullen in verband met diezelfde zaak. De 150.00 euro die de stad Kortrijk vangt om radicalisering te bestrijden, krijgt zo meteen wel een concrete, heel nuttige invulling: de (her)opvoeding van wat flikken en de voltallige stadscoalitie. Nieuw is dat soort gedrag evenwel niet. De wetteloosheid viert hier bij wijze van spreken al eeuwen hoogtij en de democratische rechtsstaat ligt op apegapen: gasboetes – een heel discutabele erfenis van de vorige coalitie – die met al te veel graagte door het huidige stadsbestuur nog verder werden uitgebreid; Parko, het autonoom gemeentebedrijf dat jarenlang niet eens een wettelijke basis had om de adressen van de eigenaars van voertuigen op te vragen maar zich, met medeweten van het stadsbestuur, niet te beroerd voelde om, desnoods via de rechtbank, uw geld te innen; bewakingscamera’s die geplaatst werden zonder voorafgaandelijke aangifte bij de privacycommissie; de shop&go sensoren die geen enkele juridische basis hebben, en zo zouden we nog een poosje kunnen doorgaan.

Twee andere inbreuken op de privacywetgeving, waar de oppositie en uiteraard ook de pers achteloos aan voorbijgingen:

Op de nieuwste betaalparking – Parking Haven – introduceerde schepen van immobiliteit Weydts camera’s met nummerplaatherkenning. Hiermee zouden de houders van een abonnement de parking zonder problemen vlotter kunnen in- en uitrijden. Weydts noemt het een experiment dat hij later ook wil uitbreiden naar de andere betaalparkings. Je kunt je de vraag stellen of het wel nodig is om in tijden van besparingen in ongetwijfeld dure speelgoedjes te investeren. Parko en Weydts vinden van wel. Het is mij niet duidelijk waar de eventuele winst zit, maar dat zal waarschijnlijk wel aan mij liggen. Veel fundamenteler is de vraag of zo’n camera’s met nummerplaatherkenning wel op die manier mogen gebruikt worden. Parko heeft de camera’s in ieder geval niet bij de Privacycommissie gemeld en beschikt dus ook niet over een toelating om ze te gebruiken. Weydts en consoorten vinden dat niet nodig, voelen zich boven de wet verheven. Het is overigens niet de eerste keer dat de stad Kortrijk op dat vlak blundert. Integendeel! Het lijkt wel deel uit e maken van het Kortrijks bestuurs-DNA. Met al die juristen die de stadsdiensten en het stadsbestuur bevolken, kan je moeilijk van dwaasheid spreken. Het moet dus wel slechte wil zijn. Een andere mogelijkheid is er niet.

In de stadskrant van vorige maand viel dan weer volgend berichtje te lezen: ‘Sinds kort brengt De Streekkrant een wekelijks verslag uit van de geboorten, huwelijken en overlijdens in Kortrijk. Dat gebeurt op basis van gegevens die het stadsbestuur verstrekt. Het is echter wel zo dat iedereen de publicatie van gegevens over zichzelf kan verhinderen door een seintje te geven aan het stadsbestuur’. In feite is die heel eenvoudig en duidelijk: de privacy is in beginsel heilig en enkel in welbepaalde, bij wet omschreven gevallen, kan daarvan worden afgeweken. Artikel 6 van het Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister van 16 juli 1992 laat in dit verband niets aan de verbeelding over: geen enkele lijst van personen ingeschreven in de registers mag aan derden worden verstrekt. Omwille van de goede verstandhouding met de pers – vriendjespolitiek, dus; een andere naam is hier niet voor – draaien Van Quickenborne en zijn trawanten de zaken totaal ten onrechte om en vegen zij de vloer aan met de wet op de privacy: als je niet wil dat je naam in De Streekkrant verschijnt, kan je daar bij het stadsbestuur tegen protesteren. Van Quickenborne en co gedragen zich steeds meer als de verlicht despoot die hen voorafging. ‘Macht corrumpeert’, schreef Lord Acton in 1887. Zijn vaststelling heeft nog niets aan waarde ingeboet.

Advertenties

Studenten, opgelet!

Posted in De Schijnveiligheid, Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , , on 26/08/2015 by Pär Ongeluck

Studenten die in alles al zijn mislukt, liever lui dan moe met hun smartphone in de hand onderuitzakken, niet gehinderd worden door enig moreel besef en een totaal gebrek aan kritisch vermogen hebben, hoeven nog niet meteen in een moeras van depressies weg te zinken. Ook voor hen is er nog hoop en misschien ligt er zelfs een lucratieve job in de plaatselijke journalistiek in het verschiet. Zeker in Kortrijk liggen er op dat vlak voor deze lieden enorme mogelijkheden voor het oprapen, gezien het nakende pensioen van het boegbeeld van de Kortrijkse journalistiek, Kris Vanhee. In ruil voor wat stompzinnig overschrijfwerk wachten hem of haar een riante vergoeding, talloze persmomenten gedrenkt in sloten alcohol en gelardeerd met ganzenleverpastei, eeuwige roem en een vooraanstaande plaats in de pikorde van de Kortrijkse diergaarde. Meesterkopiist Vanhee toonde gisteren in het Nieuwsblad (gedrukte versie, n.v.d.r.) nog eens hoe het moet en plukte schaamteloos, zonder enige bronvermelding een artikeltje over een diefstal met geweld van de website van de politiezone Vlas (1). Het artikeltje verscheen wel uitsluitend in de gedrukte versie van het Nieuwsblad waardoor ik hier geen link kan plaatsen. Maar, geen nood, de link naar het origineel werkt wel en het is tenslotte identiek aan het schrijfsel van Vanhee. In Het Laatste Nieuws sprong LSI dan toch iets creatiever om met hetzelfde gegeven, het dient gezegd (2). Vanhee gaf ‘zijn’ werkstuk de titel ‘Politie kan daders van diefstal met geweld klissen’. In Het Laatste Nieuws heette het ‘Overvallers kotstudenten opgepakt dankzij camerabeelden’. Voor een goed begrip de integrale tekst die op de website van de politie staat:

2 daders van diefstal met geweld geïdentificeerd

Op donderdagavond 20 augustus, omstreeks 23.15 uur, werden 2 kotstudenten het slachtoffer van een diefstal met geweld in de Vlamingenstraat in Kortrijk

Feiten

De 2 studenten zijn op stap wanneer ze plots aangesproken worden door twee personen die om een sigaret vragen. Wanneer ze dit weigeren, moeten beiden onder de bedreiging van een vuurwapen en een mes op de grond gaan liggen en hun GSM en portefeuille afgeven.

Wanneer er een auto de straat komt binnengereden, vluchten de twee verdachten te voet weg via de Wijngaardstraat en de tunnel Doorniksepoort richting Doorniksewijk.

Een van de twee slachtoffers kan de verdachten volgen, de andere loopt naar het commissariaat om de politie te alarmeren.

Ondertussen brengen de slachtoffers ook andere passanten op de hoogte van de feiten, één omstaander alarmeert de politie, die onmiddellijk ter plaatse komt.

Na een korte zoekactie kan uiteindelijk één dader opgepakt worden in de Minister Tacklaan. De andere dader wordt even later opgepakt in het huis van de eerste verdachte.

Onderzoek

Het onderzoek naar de juiste omstandigheden van de feiten gebeurt mede op basis van de opgenomen camerabeelden in de Wijngaardstraat en de tunnel aan de Doorniksepoort. Zo konden de vluchtweg en de identificatie van de verdachten al duidelijk bepaald worden via de camerabeelden.

Het parket van Kortrijk besliste om het snelrecht toe te passen voor beide verdachten. Zij verschijnen dus binnenkort voor de rechter die hun strafmaat zal bepalen.

De zinsnede ‘Zo konden de vluchtweg en de identificatie van de verdachten al duidelijk bepaald worden via de camerabeelden‘, staat ook in de tekst van de politie in het vet gedrukt wat de indruk wekt dat de politie hiermee het belang van de camera’s wil benadrukken. Maar zijn die wel zo belangrijk? Geen journalist die het zich afvraagt. Zeker niet in Kortrijk waar het nut van camera’s door het stadsbestuur onder leiding van Van Quickenborne tot een blind geloof verheven is.

De feiten wil ik niet betwisten. Die zijn wat ze zijn: 2 jonge mannen worden in de Vlamingstraat met wapens bedreigd en verplicht hun gsm en portefeuille te overhandigen. In de Vlamingstraat hangen geen camera’s en dus zien de dispatchers bij de politie op hun scherm ook niets gebeuren. Terwijl de slachtoffers nog op de grond liggen, komt er een wagen de Vlamingstraat ingereden, wat de overvallers verontrust en hen op de vlucht doet slaan. Een van de slachtoffers springt recht en gaat zijn overvallers achterna in de richting van het viaduct in de Doorniksestraat, waar wel camera’s hangen. Het tweede slachtoffer begeeft zich naar de politie. In het gelauwerde observatorium van de politie doet men ondertussen … niets! Op één van de talloze schermen zal de wakkere camerawatcher ten hoogste een lopende figuur opgemerkt hebben maar dat noopte de politie in ieder geval niet tot het ondernemen van enige actie. Misschien dacht de diender van wacht wel “he, onze Koen Byttebier is ook nog laat op pad vanavond!”, om zich vervolgens weer op zijn/haar breiwerk te concentreren.

Wanneer schiet de politie dan wel in actie? Pas als een gealarmeerde voorbijganger – één omstaander in het politietaaltje, hoewel er vreemd genoeg in het begin van het politieverhaal helemaal geen omstaanders waren – de politie op de hoogte brengt en hulp inroept. Het vervolg kent u: één van de overvallers wordt opgepakt in de Minister Tacklaan en de andere is naar het huis van de eerste gevlucht en heeft zich daar verschanst. Even later wordt ook hij opgepakt. De aanhoudingen hebben op zich niets, maar dan ook niets met camera’s te maken! Toch willen Van Quickenborne en de politie u laten geloven dat de camera’s tot de oplossing van de zaak hebben geleid. En in de onvoorstelbaar zwakke  en volkomen impotente pers die Kortrijk zo kenmerkt, vinden ze een ideale bondgenoot om hun boodschap te verspreiden. Ondertussen wrijft de cameralobby zich in de handen …

(1) http://www.pzvlas.be/index.php?id=173&tx_ttnews%5BbackPid%5D=32&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3828&cHash=96cbe49ed767f40eec4251e0a4243e2b

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/overvallers-kotstudenten-opgepakt-dankzij-camerabeelden-a2434449/

De stinkende adem van ‘Kortrijk Spreekt’.

Posted in De Schijnveiligheid, Persweeën., writers blog with tags , , , , , , on 13/10/2013 by Pär Ongeluck

Toen de soms welbespraakte Hannelore Vanhoenacker, fractieleidster van CD&V, bij de voorstelling van het Nieuw Plan Kortrijk tot haar tevredenheid opmerkte  dat er geen trendbreuk ten opzichte van het vorige bestuur vast te stellen viel, vergat ze er wel bij te vermelden dat de vorige bestuurders ook niet meteen uitblonken met een weldoordachte, samenhangende visie. De gemeentepolitiek in Kortrijk wordt namelijk al sinds mensenheugenis gekenmerkt door dagjespolitiek, gedicteerd door de waan van de dag. Niet alleen de gemeentepolitiek, trouwens. Ook de nationale politiek lijdt aan dezelfde kwaal. Het dient wel gezegd: de huidige Kortrijkse meerderheid pakt de zaken wel fundamenteel anders aan: via ‘Kortrijk Spreekt’ doet de tripartite een niet onverdienstelijke poging om burgers meer bij het beleid te betrekken. Het grote nadeel van een dergelijk initiatief is wel dat het moeilijk wordt om een weloverwogen visie te ontwikkelen. Ik noemde het ooit de jukeboxpolitiek van de OpenVLD: u vraagt, wij draaien. Dat kortzichtig populisme, dat ondertussen alle partijen heeft besmet, vormt eigenlijk een wezenlijk bestanddeel van het genetisch materiaal van ons kiessysteem. Ondertussen mag iedereen via ‘Kortrijk Spreekt’ zijn stem laten horen, maar dan enkel over kleine entiteiten of over strikt afgebakende onderwerpen. Een echte totaalvisie op de samenleving ontbreekt. Totaal. Dat is – zeker in Kortrijk – erg moeilijk met drie partijen die, op zijn zachtst uitgedrukt, niet meteen eenzelfde maatschappijbeeld – als ze dat überhaupt al hadden – voor ogen hebben. Hoewel, toen de CD&V het alleen voor het zeggen had, die partij ook niet meteen een consequent en doordacht beleid kon verweten worden.

Een voorbeeld van hoe die ‘participatiedemocratie’ naar Kortrijks model werkt: de GAS-wetgeving en de toepassing ervan in Kortrijk. Enige tijd geleden was er op federaal vlak nogal wat te doen rond de aanpassing van de GAS-wet. Alle jongerenorganisaties van alle partijen kantten zich toen vierkant tegen. De ‘volwassen’ afdelingen van de meerderheidspartijen lachten al dat protest  smalend weg en keurden zonder verpinken de nieuwe Gas-wet goed. Ook de huidige Jong-socialisten, die toen nog Animo heetten, waren destijds vierkant tegen en werden door hun ‘wijzere’ partijgenoten teruggefloten. In een niet zo ver verleden was onze Bert Herrewyn nog voorzitter van dat clubje van Animisten. Toen hij nog niet helemaal tegen de macht aanschurkte en zonder problemen, ook binnen de eigen partij, oppositie kon voeren. Alhoewel, voor veel tegenwind heeft hij nooit gezorgd. Daarvoor is hij te veel een volger. Dat heeft hem persoonlijk ook geen windeieren gelegd want nu bevindt hij zich al aan de andere kant van het machtsspectrum en toetert hij al heel andere taal: de taal van de macht. Van tegenstander van GAS naar voorstander is in de politiek slechts een kleine stap. Politiek bedrijven is blijkbaar niet goed voor de (geestelijke) gezondheid en versnelt het verouderingsproces schrikbarend snel. Via een artikel op de website van de stad Kortrijk vraagt Herrewyn – hij is schepen van Jeugd – nu om ‘jouw mening over de toepassing van GAS’. Letterlijk: ‘Al te vaak hekelen jongeren het feit dat ze geen inspraak krijgen in het debat over de toepassing van GAS-boetes. Niet zo in Kortrijk, want daar kunnen jongeren en andere geïnteresseerden op zaterdag 26 oktober om 10 uur deelnemen aan een groot GAS-debat in JCTranzit!’ (zie: http://www.kortrijk.be/nieuws/jouw-mening-over-gas). De vraag is voor Herrewyn blijkbaar al lang niet meer of we GAS nu moeten toepassen of niet – daarvoor is hij al te lang geconformeerd – maar hoe we die in Kortrijk moeten toepassen. En dus krijgen de Kortrijkse jongeren de mogelijkheid om hun zegje te doen over enkele bepalingen – 35, om precies te zijn – die in het politiereglement zijn opgenomen. Zeker niet over het het fundamentele principe. In feite is dit een discussie over futuliteiten. Maar ondertussen wekt men wel de indruk dat je als burger echt iets te zeggen hebt. Dat IS ook zo, maar op een bijzonder beperkte schaal. Politici en hun loopjongens noemen dat graag ‘basisdemocratie’, maar in feite is het niets anders dan een zoethoudertje.

De stadscoalitie springt ook al eens verder dan de eigen stok lang is. Zo herinnert iedereen zich waarschijnlijk wel het protest van het actiecomié ‘De Klijtberg’ tegen de ontginning van de kleiputten door de NV Wienerberger. Die had op 8 augustus van de Bestendige Deputatie een milieuvergunning gekregen voor het ontginnen en opvullen van kleiputten in Rollegem. Onder (strenge) voorwaarden, weliswaar. NV Wienerberger moet namelijk binnen de twee jaar de haalbaarheid van een transportband van de kleiputten naar de nabijgelegen autosnelweg bestuderen. En in diezelfde periode moet het bedrijf ook een stappenplan opmaken van hoe ze dat concreet zullen waarmaken. Op 15 september bracht het stadsbestuur de actievoerders van ‘De Klijtberg’ en verantwoordelijken van NV Wienerberger samen. Resultaat van dat overleg, aldus Het Nieuwsblad? ‘De actiegroep begraaft nu echter de strijdbijl. De N.V. Wienerberger belooft hen in ruil uit eigen beweging een nieuw milieueffectenrapport te maken en nog eens de gevolgen te onderzoeken van klei-ontginning in hun omgeving. Het eerste rapport zou immers achterhaald zijn. CEO Johan Van Der Biest van Wienerberger: ‘Wij gaan zeker ook kijken of we de ontgonnen klei kunnen afvoeren via een transportband naar de E403. Dat is vandaag juridisch niet mogelijk maar alle partijen wensen die ontsluiting wel. Andere aspecten die aan bod komen in de nieuwe studie zijn geluid, grondwater en stabiliteit. Wij opteren zeker voor verder overleg met de buurt. In afwachting van het tweede onderzoek gaat Wienerberger de komende twee jaar geen ontginningsactiviteiten uitvoeren. Enkel het maken van sleuven met het oog op het archeologisch onderzoek en enkele beperkte handelingen om het verval van vergunningen tegen te gaan, worden eventueel uitgevoerd (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130915_00742553). Op Twitter luidde schepen Herrewyn meteen al de klokken met:

Bert Herrewyn ‏@BertHerrewyn15 september

#kortrijk, actiecomité Klijtberg en Wienerberger hebben overeenkomst vr ontginning te Rollegem. Winwin voor elkeen, vb van degelijk bestuur.

Burgemeester Van Quickenborne drukte het in Het Nieuwsblad als volgt uit: ‘wij zijn samen met het actiecomité tevreden met de bijkomende garanties en we zullen dan ook geen administratief beroep instellen tegen de milieuvergunning. Wienerberger toont met haar engagement dat milieuzorg en duurzaamheid voor haar ook essentiële bedrijfswaarden zijn. Vergeet ook niet dat hier heel wat arbeidsplaatsen van afhangen’.

Eigenlijk is dat dus precies wat de bestendige deputatie had opgelegd. Er is helemaal geen sprake van ‘bijkomende garanties’ zoals Van Quickenborne ons via de pers wil laten geloven. Het stadsbestuur steekt dus, volkomen onterecht, de pluimen op de eigen hoed en draait het actiecomité en de lezers een ferm rad voor de ogen. Dat noemt de stadscoalitie dus ‘basisdemocratie’…. En de ‘vierde macht’? Die sliep rustig voort. Zoals altijd.

Enkele heel belangrijke dossiers waar de gewone burger overigens niet de minste inspraak in krijgt: het cameraplan en, recent nog, de aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum. De adem van ‘Kortrijk Spreekt’ ruikt helemaal niet fris, is in de eerste plaats een kruiwagen is om zichzelf tegen 2018 een meer solide machtsbasis te verschaffen, Meer niet.

Alweer een wereldprimeur voor Kortrijk.

Posted in De Bijlage., Persweeën. with tags , , , , on 18/08/2012 by Pär Ongeluck

Nadat Kortrijk, hoofdstad van creatie, innovatie en design, de wereld eerder al de weg toonde met winkelwandelstraten, binnenstedelijke shoppingcentra, pestpolitie, straatverboden en stedelijk georkestreerd lawaai in parken, pakt onze stad alweer uit met een nieuwe uitvinding: de camera met godsdienstherkenning.

Uitvinder van het systeem, Georg Barbary – nee, hij heeft zijn naam NIET gestolen! – van het Vlaams Belang, afdeling Kortrijk, geeft tekst en uitleg: “Kijk, eigenlijk is dit niets meer dan de toepassing van een eeuwenoud systeem van discriminatie op grond van uiterlijke kenmerken, dat wij nu met de modernste technologie geperfectioneerd hebben. Waar wij tijdens de laatste, jammerlijk verloren oorlog, nog de broek moesten afstropen om te zien of iemand Jood was of niet, zijn wij er nu in geslaagd om, met behulp van onze camera voorzien van de gepatenteerde godsdienstherkenningssoftware, met 99,9999999% zekerheid vast te stellen of iemand joods of hindoeïstisch is of de leer van Mohammed, Buddha, Krishna aanhangt of niet. Bij katholieken, doopsgezinden, remonstranten, gereformeerden, orthodoxen en andere christenen ligt dat nog iets moeilijker omdat er bij die groep een hemelsbrede kloof ligt tussen wat ze zeggen en wat ze doen, maar ook voor dat probleem hopen wij heel binnenkort een oplossing te kunnen bieden.”

Stefaan De Clerck, burgemeester van de hoofdstad van creatie, innovatie en design en groot voorstander van camera’s allerhande, lacht wat zuur als wij Hem op de innovatie van Barbary attenderen. “Eigenlijk hebben die van het Vlaams Belang dat idee van mij gepikt”, meesmuilt Hij. “Oorspronkelijk maakte dat soort camera’s deel uit van Mijn tienpuntenplan ter beveiliging van Kortrijk, maar omdat dit project toen technisch nog niet helemaal op punt stond, heb Ik het maar afgevoerd, waardoor Mijn plan herleid werd tot een negenpuntenplan. Je kunt dus zonder problemen stellen dat wij dat in ‘Kortrijk Samen’ hebben gedaan.” herpakt De Clerck zich. “Er moet uiteraard wel nog even bekeken worden of die camera van het Vlaams Belang daar wel màg hangen – ik heb even op de site van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer gekeken en daar is blijkbaar geen enkele aangifte van een camera op het adres Sint-Jorisstraat 8 te Kortrijk – maar dat is een verwaarloosbaar detail. Zoals je weet trek Ik Mij toch niet te veel aan van die verstikkende wettelijke voorschriften, die iedere innovatie fnuiken. Ik vermoed dan ook dat ik deze zaak tegen 14 oktober nog geregeld krijg. De echte Kortrijkenaren mogen Mij alweer dankbaar zijn.”

zie ook: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120817_00261729

Byttebier is happy en dankt u voor uw bijdrage.

Posted in Cijfers en Letters., Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , on 29/09/2011 by Pär Ongeluck

Dinsdag slaagden dieven erin een laptop en een gps te stelen uit een auto van een beveiligingsfirma. Op het ogenblik van de feiten installeerden de techneuten net zes bijkomende camera’s in de zaak van Koen Byttebier op het Vandaleplein. Byttebier is een bekend handelaar. Een bekend gemeenteraadslid in stad Kortrijk ook. Fractieleider zelfs (van de Open VLD) en fractieleider voor zijn partij in de politieraad. Zit in de Raad van Bestuur van Parko, als ik mij niet vergis. En in FIK. En in de Goedkope Woning. Type stille werker. Enfin, dat vermoed ik toch want veel hoor je zijn stem niet op de gemeenteraad. Of vanuit die andere besturen. Geniet, in het voetspoor van die andere Kortrijkse Kwetteraar (KK), Vincent Van Quickenborne, nogal wat bekendheid op Facebook en Twitter. Een echte Blauwe Beer. Maar dit terzijde. Buiten het feit dat de gedupeerden op dat ogenblik in zijn winkel camera’s installeerden, heeft Koen Byttebier geen reet met de diefstal te maken. Omdat Koen Byttebier (KB) een min of meer Bekende Kortrijkenaar (BK) is, vond Kris Vanhee (KV) het echter wel opportuun om het geëerde raadslid aan het woord te laten. “BK’s hebben altijd wel iets over niets te vertellen”, denkt Vanhee. En dus mag Blauwe Beer KB ook eens iets zeggen. Kris noteert wel. Zonder nadenken. Zoals het een Kortrijkse journalist betaamt. (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=KR3GBB3U) Nu, wat zegt BK KB in verband met die zaak waar hij eigenlijk geen fluit mee te maken heeft? Dat hij ondertussen 16 camera’s heeft. Ja, daar zaten we als lezer eigenlijk wel op te wachten, op die informatie. 16 camera’s lijkt mij iets voor een verzamelaar. Of een geobsedeerde. Wat nog? Ah! KB heeft al eens iemand met een klantenkaart ontmaskerd! Nou, nou! Waar camera’s al niet goed voor zijn: om iemanden met klantenkaarten te ontmaskeren! Het is mij niet helemaal duidelijk wat nu precies die klantenkaartmisdaad is maar zolang KB en KV het weten, is het voor mij wel goed. Terwijl KV dat doet, verricht hij tenminste geen ander onheil. Ook interessant om weten: KB heeft al zo’n 25.000 euro in beveiliging geïnvesteerd. Een echte journalist zou hiermee iets kunnen aanvangen. Niet Vanhee, dus. Zo is het Vanhee blijkbaar volkomen vreemd dat de kosten van die beveiligingscamera’s eigenlijk voor een groot stuk via de belastingen worden gerecupereerd. En in feite dus door de andere belastingbetalers worden betaald. Hoe het werkt? De zelfstandig ondernemer (kan ook een BVBA of een NV zijn) geniet voor zijn beveiliging van een fiscale investeringsaftrek van 20,5% op zijn netto-winst. In het geval Byttebier is dat dus 5125 euro die hij mag aftrekken. Ineens. Van zijn nettowinst. Daarnaast mag hij die kosten ook afschrijven. Op vijf jaar bijvoorbeeld. Dat is 5000 euro per jaar. Dat gaat natuurlijk af van zijn bruto-winst; betaalt hij bijgevolg ook weer een pak minder belastingen. En daarnaast mag hij bepaalde kosten ook nog eens voor 120% aftrekken van zijn bruto-winst. U leest goed: voor 120%. Hoeveel heeft het hem dan in werkelijkheid gekost? Ik ben geen boekhouder maar het is toch heel wat minder dan die 25.000 euro. En hoeveel heeft de belastingbetaler daartoe bijgedragen? Ook dat weet ik niet precies maar het is meer dan men zou vermoeden. Weet u trouwens hoeveel beveiligingsinvesteringen u als particulier mag inbrengen? Eenmalig maximum 710 euro (op uw volgende belastingbrief van 2012). En daar houdt het op. De fiscus is wel bijzonder gul voor zelfstandigen. En die passen die aftrekbaarheidsregels nauwgezet toe.

In dit verband is het ook goed om weten wie er in België eigenlijk belastingen betaalt. 42% van de belastinginkomsten komt uit btw en accijnzen. Dat komt dus rechtstreeks van de eindgebruikers. U en ik, zeg maar. 37% komt van de personenbelastingen. Van vooral de werknemers. Van die mensen waarvan het inkomen gekend is. 13% komt uit de vennootschapsbelastingen. De rest komt uit onroerende voorheffing en andere heffingen. De gemiddelde aanslagvoet maakt het nog wat duidelijker: een werknemer betaalt tussen de 25 en de 50% belastingen op zijn inkomen. Bedrijven gemiddeld 17%. Dat grote verschil wordt vooral verklaard door de enorme aftrekmogelijkheden waarover bedrijven in België beschikken. Onder andere de investeringen voor beveiligingscamera’s. Koen Byttebier dankt de andere belastingbetalers van harte.