Misleiding aan de macht.

Kortrijkse hoogwaardigheidsbekleders doen tegenwoordig hun uiterste best om elkaar in de media te overtroeven met de kortst mogelijke kortzichtigheden. De onzin die Van Quickenborne (Open VLD) over de dalende criminaliteitscijfers uitbraakte, was nog lauw toen schepen van mobiliteit, Marc Lemaitre (SP.a), alweer de mist en de bocht uitging met een hoogst misleidende uitspraak over verkeersveiligheid:

24 jan.

11% minder ongevallen op de weg in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Dank zij doortastender politie (17.831 pv’s). Handhaving loont.

Uiteraard was de lokale pers er als de kippen bij om dit ‘nieuws’ zonder enige kritische bedenking in de media uit te smeren, maar dan met met Van Quickenborne als hoofddrol (1). Lemaitre en Van Quickenborne geloven allebei dat er een oorzakelijk verband is tussen het aantal vaststellingen van overdreven snelheid en de daling van het aantal verkeersongevallen. Dat is, niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt, je reinste onzin. Studies tonen wel aan dat er een verband is tussen overdreven snelheid en het aantal en de ernst van verkeersongevallen. Maar dat is iets anders dan een (onbestaand) verband tussen het aantal vaststellingen van overdreven snelheid en de daling van het aantal verkeersongevallen, zoals Van Quickenborne en Lemaitre ons proberen wijs te maken.

Wat Van Quickenborne en Lemaitre – en bijgevolg ook de journalisten – verkondigen, getuigt niet alleen van een onderontwikkeld inzicht in de werkelijkheid, maar ook van platvloers populisme. De drang om te scoren is bij deze stadscoalitie zo groot dat men vergeet – ik sluit evenwel niet uit dat het om een bewuste actie gaat – om de dingen in perspectief te plaatsen. De pers zou zoiets kunnen doen, maar, he, we zijn hier in Kortrijk, en in Kortrijk doet de pers zoiets niet. Nooit.

Vaststellen dat het aantal ongevallen is afgenomen, is één zaak. Een goeie zaak. Oorzaken aanwijzen en verbanden leggen, een heel andere en veel moeilijker onderneming. Vanuit een onweerstaanbare drang om zichzelf te profileren als goeie bestuurders doen Van Quickenborne en Lemaitre het wel. Volkomen ten onrechte. Iedereen die een beetje op de hoogte is van ongevallen en statistieken weet dat die dalende trend in het aantal ongevallen helemaal geen exclusief Kortrijks fenomeen is; en dus niet aan het Kortrijkse beleid kan worden toegeschreven. Uit cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid blijkt bvb. dat er zich in de eerste drie trimesters van 2004 nog 23.785 letselongevallen op de Vlaamse wegen voordeden. In 2012 was dat aantal teruggelopen tot 20.873 en in 2013 tot 19.308 (2). Die tendens, over de jaren heen, is dus geen recent Kortrijks verschijnsel en kan onmogelijk te wijten zijn aan de opflakkerende flitsliefde van Lemaitre en van Quickenborne. Maar dat willen onze politici, samen met hun kruiwagens van de pers, dus niet geweten hebben. Zij wentelen zich liever in een idiote goednieuwsshow waarin zij de hoofdrol kunnen spelen.

Waarom het aantal ongevallen afneemt – zowel in Kortrijk als in de rest van Vlaanderen – heeft met tal van factoren te maken. Zoals campagnes tegen alcoholgebruik, bijvoorbeeld. Maar ook het weer kan een invloed hebben. Of de verkeerscongestie. Of de infrastructuur die maakt dat je op bepaalde plaatsen wel snelheid moet minderen of juist geneigd bent om sneller te rijden en grotere risico’s te nemen. Of nog zoveel andere zaken.Voor Van Quickenborne en Lemaitre een pluim op hun hoed steken en de kaart van de snelheidscontrole trekken, zouden ze op zijn minst toch eerst moeten onderzoeken hoeveel ongevallen op welke plaats aan overdreven snelheid te wijten zijn. Misschien zou dan zelfs blijken dat er in 2013 meer ongevallen aan overdreven snelheid toe te schrijven waren dan in 2012! Dat zou immers zomaar kunnen. Misschien werden een aantal Kortrijkse ongevallen ook veroorzaakt door overbewegwijzering of onoordeelkundig geplaatste wegwijzers. Of gebeurden ongevallen met fietsers vooral op fietssuggestiestroken of op plaatsen waar geen (gescheiden) fietspaden zijn. Of aan oversteekplaatsen die slecht ingericht zijn. Of bij nacht, op schaars verlichte of slecht onderhouden wegen. Ik bedoel maar: voor je boude uitspraken à la Van Quickenborne en Lemaitre doet, moet je alle variabelen kennen. En die kennen we niet. Dat is trouwens een heel terecht verwijt dat je hen kunt maken: ze geven hun bronnen niet vrij en je moet hen maar op hun woord geloven. Een trekje dat de meeste politici gemeen hebben. Kennis is macht. En die delen ze niet graag.

De heren Lemaitre en Van Quickenborne leggen met hun onnozele uitspraak over het verband tussen verkeersongevallen en vaststellingen van snelheidsovertredingen nog een uiterst ranzig kantje van hun persoonlijkheid bloot: eigenlijk zijn ze allebei aanhangers van controle en repressie. Van een opportunistische kazakkendraaier kan je zoiets verwachten; als de socialist Lemaitre echter zo’n uitspraken doet, krijg ik koude rillingen. Na amper één jaar bijslaap in de stadscoalitie met Open VLD en N-VA loeit hij al: handhaving loont. Wat wordt dat tegen 2018?

(1) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140124_00946121

(2) zie p.57 op http://bivv.be/frontend/files/userfiles/files/VV%20Barometer%20-%202013%20-%20Kwartaal%201%20tot%20kwaartal%203%20%2802%20december%202013%29.pdf

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.