Archief voor 12/01/2014

De zondagmoord.

Posted in De Waan van de Dag, Het Gouden Kalf, Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , , , , on 12/01/2014 by Pär Ongeluck

Unizo, de organisatie die beweert de belangen van de zelfstandigen te behartigen, is geen vragende partij want daar vreest men voor een verschuiving en een grotere spreiding van de inkomsten en een stijging van de kosten; de vakbonden, die claimen de belangen van de werknemers te verdedigen, zijn radicaal tegen omdat ze weten dat de werknemers nog meer de speelbal zullen worden van hun werkgevers. Zelfs de grootste politieke partij in Kortrijk, CD&V, is tegen, weliswaar vanuit een heel opportunistische, partijpolitieke strategie. Samen met Groen. Niettegenstaande al die bezwaren en vooral die van de twee meest betrokken partijen – middenstanders en werknemers – diende het stadsbestuur van Kortrijk toch een aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum in. Kadert wellicht in de schaamlap ‘Kortrijk Spreekt’: u vraagt niet en wij beslissen voor en tegen u. De aanvraag was al een poosje binnen en zoals voorspeld, had de liberale politica van SP.A-signatuur, Monica De Coninck, ook geen enkel bezwaar: Kortrijk wordt erkend als toeristisch centrum. Of bloedblauwe Monica de voorwaarden voor een erkenning wel kent, doet niet ter zake. Nu enkel nog de liberale minister van middenstand over de streep halen – een formaliteit – en het Kortrijkse winkelpersoneel kan de volgende vier jaar naar believen worden uitgebuit en de kleine zelfstandigen nog meer het mes op de keel gezet. Met dank aan N-VA, Open VLD en vooral de waterdragers van de Kortrijkse SP.A. Vincent de Simpele, burgemeester van Kortrijk, kondigde de erkenning als toeristisch centrum door Monica De Coninck, via Twitter als volgt aan:

VincentVQuickenborne‏@VincentVQ

Dank minister @MonicaDeConinck voor erkenning van Kortrijk als toeristisch centrum om 1e zondag vd maand een koopzondag te mogen organiseren

Monica kwettert nooit – volgt zelf niemand maar heeft wel al 824 idioten gevonden die haar volgen – maar daar is het mediageile Van Quickenborne ook niet om te doen. Even later werd hij bijgetreden door zijn bastaardzoon:

Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd6u

GROOT NIEUWS. #Kortrijk als eerste centrumstad erkent als toeristisch centrum. Koopzondagen nu wettelijk mogelijk.

Uiteraard konden ook de reguliere media niet achterblijven. De woorden van Van Quickenborne waren nog niet helemaal koud of Het Nieuwsblad publiceerde al een artikel onder de titel ‘Baan vrij voor één koopzondag per maand‘ (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140110_00921625). Ook die andere leverancier van kattenbakonderleggers, de Krant van West-Vlaanderen, kon natuurlijk niet achterblijven en schreef: ‘De kogel is door de kerk: Kortrijk mag koopzondagen organiseren‘ (zie: http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/de-kogel-is-door-de-kerk-kortrijk-mag-koopzondagen-organiseren/article-4000495420896.htm). Bij die artikels toch enige duiding:

De erkenning als toeristisch centrum houdt in dat de winkels in Kortrijk voortaan mogen open zijn en personeel tewerkstellen op zondagen van 1 mei tot 30 september (dat zijn er ongeveer 26). Plus daarbij nog de Kerst- en Paasvakantie (samen dus nog eens 6 zondagen). En daarnaast kunnen ze nog gebruik maken van de gewone regeling die hen toelaat om 13 zondagen per jaar open te zijn. In totaal komt het er dus op neer dat de kleinhandel in een toeristisch centrum 45 zondagen mag geopend zijn en personeel tewerkstellen. En daar staat wettelijk voor de werknemers GEEN ENKELE COMPENSATIE tegenover. Het is maar al te duidelijk welke kant Van Quickenborne, Vandendriessche en de rest van het stadsbestuur kiezen. Het is NIET de kant van de werknemers, zoveel is wel duidelijk.

Het Nieuwsblad meent te weten dat alles nog niet helemaal in kannen en kruiken is omdat er ‘nog onderhandelingen lopen met onder meer de vakbonden en Unizo over een charter met spelregels‘. Unizo heeft in het verleden al meer dan voldoende bewezen dat het een hoogst onbetrouwbare en onbekwame gesprekspartner is. Bijna zo onbetrouwbaar als draaikont Van Quickenborne of de SP.A’ers. Iedereen is blijkbaar al vergeten dat het Gouden Kalf, het binnenstedelijk winkelcentrum, in grote mate verantwoordelijk is voor de torenhoge leegstand in deze stad. Unizo deed er indertijd alles aan om dit paard van Troje binnen te halen. Wie denkt dat Unizo de belangen van de kleine zelfstandigen verdedigt, maakt dan ook een kapitale vergissing. Die ‘onderhandelingen’ van Van Quickenborne met Unizo en de vakbonden hebben ook geen enkele juridische waarde. Zijn ook geen voorwaarde voor de erkenning als toeristisch centrum en wat er ook uit die onderhandelingen voortkomt, het is niet afdwingbaar; het is je reinste boerenbedrog. Getekend Van Quickenborne en zijn vriendjes van N-VA en SP.A. Ook die ene koopzondag per maand is een loze belofte van Van Quickenborne. Meer zelfs: het is een pertinente leugen; in het kader van de erkenning als toeristisch centrum kan hij geen enkele winkelier verbieden om iedere zondag open te zijn. Niet Van Quickenborne of Unizo of de vakbonden bepalen de spelregels, maar de wet. Het is bedroevend om vast te stellen dat de pers zich nu eens alles, maar dan ook alles op de mouw laat spelden. Maar kan en mag je van breindoden eigenlijk anders verwachten?

Advertenties