Archief voor 06/04/2010

De mythe van de ‘800’ ontkracht.

Posted in Het Gouden Kalf, writers blog on 06/04/2010 by Pär Ongeluck

Omdat het nog even wachten is op de cijfers van het werkaanbod van maart alvast de werkloosheidscijfers voor Kortrijk en omstreken . Maart 2010 is de maand waarin het Gouden Kalf met veel tromgeroffel de deuren opende. Een voor Kortrijk historische gebeurtenis die volgens de promotoren – en bijgevolg ook de lokale pers – een zegen voor de tewerkstelling in deze streek zou betekenen. Bij de aanvang van de bouw heette het dat dit project voor zelfs voor ‘meer dan 1000 voltijdse equivalenten’ zou zorgen. Tegen het einde van het bouwproject waren het nog ‘800 jobs’ en was er geen sprake meer van voltijdse equivalenten. De maand maart 2010 is voor het Gouden Kalf dus zowat de maand van de waarheid wat de tewerkstelling betreft. Voor het eerst is er ook een evaluatie op basis van cijfers mogelijk. Maakt het Gouden Kalf de magische ‘800’ die door de promotoren vooropgesteld werden ook waar?Of blijkt nu al dat ‘tewerkstelling’ niets meer dan een lokmiddel was om het project aanvaard te krijgen?800 bijkomende arbeidsplaatsen zou in ieder geval merkbaar moeten zijn in de werkloosheidsstatistieken. Die liegen immers niet en zijn een pak betrouwbaarder dan de vluchtige waan uit de monden van De Clerck, Verlinden, Desmeytere en andere Iserbyts. Het effect van de opening van het Gouden Kalf op de tewerkstelling zou logisch gezien ook het best merkbaar  moeten zijn in de stad Kortrijk en naarmate men zich verder van de plaats van tewerkstelling verwijdert langzaam afkalven.

Hieronder de absolute werkloosheidscijfers voor de stad Kortrijk, het arrondissement Kortrijk en de regio Kortrijk. Globaal gezien is er een verdere daling van de werkloosheid. Dat is niet alleen zo voor de regio maar voor de hele provincie en heel Vlaanderen.  De daling is ten opzichte van februari het kleinst in Kortrijk (-3,0 %) en het grootst in de regio Kortrijk (-4,7 %). Na Oostende (8,93 %) en Veurne (6,96 %) heeft het arrondissement Kortrijk met 6,16 % nog altijd de hoogste werkloosheidsgraad van de provincie. Een flink stuk hoger ook dan in de arrondissementen Tielt (3,76 %) en Diksmuide (4,38 %).

ALGEMEEN Stad Kortrijk Arrondissement Kortrijk Regio Kortrijk
06/2007 2155 6743 10729
12/2007 2168 6715 10818
03/2008 2048 6303 10191
12/2008 2355 7119 11469
03/2009 2595 7727 12552
11/2009 2758 8190 13116
12/2009 2969 8886 14315
01/2010 2928 8576 13818
02/2010 2930 8522 13715
03/2010 2843 8149 13075

Eenzelfde tendens bij de bedienden. De daling van de werkloosheid is het grootst in de regio (-7,0 %) en het kleinst in de stad Kortrijk (-3,9 %). Het omgekeerde van wat mocht worden verwacht.

BEDIENDEN Stad Kortrijk Arrondissement Kortrijk Regio Kortrijk
06/2007 861 2699 4361
12/2007 849 2668 4347
03/2008 787 2401 3944
12/2008 898 2632 4221
03/2009 962 2661 4376
11/2009 1098 3124 5020
12/2009 1165 3371 5440
01/2010 1130 3205 5143
02/2010 1125 3162 5145
03/2010 1081 2971 4786

Deze beide tabellen vormen al een ernstige aanwijzing dat het Gouden Kalf de beloften helemaal niet waarmaakt. De werkloosheid daalde nergens spectaculair. In heel de regio zijn er zelfs maar 640 werklozen minder in vergelijking met februari! En die kunnen echt niet allemaal op het conto van het Gouden Kalf geschreven worden. In tegenstelling tot wat men had mogen verwachten is de daling van de werkloosheid zelfs het laagst in de stad Kortrijk en het hoogst in de regio Kortrijk-Roeselare. Zowel in absolute cijfers als in procenten. Voor de werkloosheid in de stad Kortrijk is het Gouden Kalf eigenlijk verwaarloosbaar. Het blijft ook een beetje vreemd dat er nog nergens cijfers te vinden zijn over hoeveel mensen er nu precies in het Gouden Kalf werken (liefst uitgedrukt in voltijdse equivalenten). Het lijkt er op dat dit een goed bewaard geheim moet blijven. Het kunnen er net zo goed 700 als 500 zijn. Of zelfs nog veel minder. De promotoren houden de lippen stijf op elkaar en de lokale pers is gewoon of te lui of te dom om het te onderzoeken. De arbeidsplaatsen die in het Gouden Kalf gerealiseerd werden zijn trouwens lang niet allemaal bijkomende arbeidsplaatsen. Echt bijkomende arbeidsplaatsen zouden zeker merkbaar geweest zijn in de werkloosheidsstatistieken. Dat is niet het geval wat doet vermoeden dat het Gouden Kalf-effect eigenlijk marginaal is. In feite is dat logisch: het Gouden Kalf rekruteerde in de eerste plaats onder die mensen die al een job hadden en niet onder werkzoekenden. De lege plaatsen die de werknemers bij hun vroegere werkgever achterlaten worden niet meteen weer ingenomen. Omdat de werkgevers niet meteen vervangers vinden of omdat zij niet meteen een vervanger willen. Waarschijnlijk kijken die werkgevers nog even de kat uit de boom voor zij tot vervanging over gaan.  En dus werven zij niet aan. Misschien volgende maand wel. Of de maand daarna. Of misschien ook helemaal niet….. Zoals het er nu uitziet kan men niet anders dan besluiten dat met de opening van het Gouden Kalf het zwaartepunt van de tewerkstelling in de sector van de detailhandel een beetje verschoven is richting centrum Kortrijk maar dat er weinig of geen bijkomende arbeidsplaatsen werden gerealiseerd. En er is ook geen enkele indicatie van het tegendeel.

Tot slot nog een overzichtje van de werkloosheid van 2 beroepsgroepen die voor het Gouden Kalf belangrijk zijn: de horeca en de verkoop. Misschien ligt daar wel de sleutel tot die bijkomende 800 arbeidsplaatsen.

HORECA Arrondissement Kortrijk Regio Kortrijk-Roeselare Provincie
01/2010 367 528 2286
02/2010 375 532 2169
03/2010 346 497 2035

Mooi niet dus. Tenzij je die 29 werkloze horecamedewerkers minder in het arrondissement Kortrijk als een fenomenaal resultaat beschouwt. Het is maar zeer de vraag of die 29 zelfs aan het Gouden Kalf kunnen worden toegeschreven.

VERKOOP Arrondissement Kortrijk Regio Kortrijk-Roeselare Provincie
01/2010 612 1011 2914
02/2010 605 1030 2907
03/2010 584 976 2705

In het arrondissement Kortrijk daalde – dankzij het Gouden Kalf? – de werkloosheid onder de verkopers in maart met maar liefst 21 eenheden! Een spectaculair resultaat! Eigenlijk kun je op basis van de cijfers enkel besluiten dat het Gouden Kalf wat betreft de werkgelegenheid één grote zeepbel was. Iedereen met een beetje gezond verstand kon dat vooraf al inschatten. Enkel de promotoren van Forum Invest en hun acolieten binnen de gemeenteraad weiger(d)en dat toe te geven. En het zal niet de laatste leugen over het Gouden Kalf zijn die aan het licht komt. Het uitblijven van een verkeersinfarct en de halflege parkings laten vermoeden dat er van die bezoekersaantallen ook al niet veel klopt. Zou de gesofisticeerde telmachine van het Gouden Kalf ondertussen al in bedrijf zijn? En, zo ja, waarom worden die tellingen dan niet online weergegeven? Bang dat de 5 tot 6 miljoen bezoekers er uiteindelijk maar 2 of hooguit 3 miljoen zijn? Dat zou natuurlijk bijzonder slechte reclame zijn voor de andere projecten van Forum Invest en de markt van de winkelcentra in de binnenstad ernstig hypothekeren. En dus worden de echte cijfers niet weergegeven.

Advertenties